מרוץ שדה בית שאן – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

סמינר קרם הגנה נגד שמש – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

יום פתוח

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

טורניר הכדורסל – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

פתיחת שנה''ל תשע''ד – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

מחנה אקוטופ באילת – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

בעקבות לוחמים 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

סיור תלמידי סביבה י' בנחל חצבאני -2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

טיול מב"ר למג'רסה – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק

יום הנקיון הבינלאומי – 2014

מרוץ שדה בית שאן בנות בית ירח מקום שני......

בתאריך 7/11 יצאנו נבחרות בית ירח לתחרות מרוץ שדה בעמק המעיינות, בית שאן

גמר מחוז צפון

נבחרות בנים ובנות משכבה ט', נבחרות בנים ובנות לכיתות י'-י"ב

נבחרת בנות י' – י"ב רצות 3 ק"מ וזוכות במקום השני במחוז צפון

גלוריה מרלו מקום ראשון

לטם קייזר מקום שני

לאה גולדמן

נעמי שקד

ערבה חסדאי

ועולות לגמר הארצי.

נבחרת שזוכה מקום ראשון בגמר הארצי נוסעת לחו"ל.

כתבה: גילה קורז'ק