יום הזיכרון ה-22 לרצח רבין- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

גאוגרפיה- סיור לדרום- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

סמינר הנהגות- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

מגמת מחשוב ובקרה י"ב בסיור למנחת פיק- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

סמינר תלמידי מדעי הסביבה באילת – תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

יום מגמה- רצועת ערבית יב'- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

מגמת תקשורת בסיור לכוכב הבא לארוויזיון- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

נבחרת בית ירח בכדורסל- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

יריד שנת שירות- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח

טקס "תשליך"- שכבה ט'- תשע"ח

יום רבין בבית ירח עסק השנה בשאלה

"באיזו מדינת ישראל אתה רוצה לחיות?"
 
השעות הראשונות של היום הוקדשו לשאלה זו באמצעות סדנאות שבנו והעבירו תלמידי כיתה י"ב לכלל תלמידי בית הספר, בשיתוף מורים מקצועיים במגוון תחומים.
 
בסיומן של הסדנאות נערך בוואדי טקס זיכרון קצר.
יום רבין

ערך רמי קפלן - מורה לתקשורת בבית ירח