טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

אתר הנצחה לחללי בית ירח ובקעת כנרות

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מירוץ בית ירח ה-3 לזכר הנופלים – תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

ערב חלוקת תעודות בגרות ותעודות גמר מחזור ע״א

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יריד אקולוגי ה-9 תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

משחק כדורגל מורים – תלמידים תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מסע י'- תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מסיבת פורים- תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מפגשי יהודים- ערבים בית ירח- תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חידון מחוזי בגאוגרפיה- תשע"ז

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בבית ירח התקיים השנה בסימן זכרון בשיר במסגרתו 

הלחינו וביצעו תלמידי שכבה י' טקסטים שנכתבו על ידי נופלי בית ירח או לזכרם.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל