גיחה י'- תשע"ט

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

יום רבין- תשע"ט

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

נבחרת הכדורסל- תשע"ט

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

טקס פתיחת שנה- תשע"ט

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

סיום שנת הלימודים תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

מצוינות חברתית- תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

ערב הוקרה ליוצאי ש"ש ומכינות- תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

קליפים סוף שנה- שכבה י' – תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

הסמכה בינ"ל בריתוך לתלמידי כיתת הבנאים-תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.

מפגש בתי ספר- תשע"ח

תלמידי שכבה י' פתחו את שנת המעורבות החברתית ביומיים של פרויקט "מחוץ למסגרת". היום הראשון עסק כולו במעורבות חברתית. התלמידים השתתפו בסדנאות שונות ומגוונות שאפשרו לחשוף בפניהם מקומות ורעיונות להתנדבות. את היום הראשון חתמנו בנסיעה ליער לביא להתחלת גיחת של"ח. הכנו אוהלים כיתתיים, בישלנו ארוחת ערב שכבתית ולנו בשטח היער. היום השני נפתח בפעילות ODT מהנה ובפורום של תלמידי מי"א וי"ב שסיפרו על המעורבות החברתית שעשו.