סדנת סימולציות לנהגים צעירים- שכבה יא'- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

יריד שנת שירות ומכינות- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

הפרחת בלוני שלום- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

תמיכת תיכון בית ירח בישובי עוטף עזה- תשע"ז

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

גיחה י'- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

יום רבין- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

נבחרת הכדורסל- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

טקס פתיחת שנה- תשע"ט

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

סיום שנת הלימודים תשע"ח

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.

מצוינות חברתית- תשע"ח

במסגרת  בטיחות בדרכים

עברה שכבת יא סדנת סימולציות לנהגים צעירים

הסדנא כללה 4 תחנות והתנסות בנהיגה.

התחנות שעברו התלמידים.

 1. הרצאה בנושא נהיגה בטוחה .
 2. הכרות המסלול והרכב - מטרת המקצה הכרת המסלול ותחושת הכלי המכני
 3. סימולציה לנהיגה בשכרות- מטרתו של מסלול זה הוא לתת לנהגים הרגשה פיזית בטשטוש הויזואלי כתוצאה מנהיגה בשכרות / סמים
 4. סימולציה לנהיגת חורף - מטרת שלב זה הבנה לנהגים בתנאי דרך מורכבים והפרעה סביבתית (כביש רטוב, לילה, שמן, כביש משובש)

היום היה חוויתי ומלמד בתקווה שכולנו נהייה זהירים יותר בכביש.