סובב כנרת- שכבה ט'- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

שטיפת מכוניות- יום הורים- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

קבלת תעודת מתכנתי אפליקציות- מגמת מחשוב ובקרה י"ב – תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

יום הזיכרון ה-22 לרצח רבין- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

גאוגרפיה- סיור לדרום- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

סמינר הנהגות- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

מגמת מחשוב ובקרה י"ב בסיור למנחת פיק- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

סמינר תלמידי מדעי הסביבה באילת – תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

יום מגמה- רצועת ערבית יב'- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.

 

מגמת תקשורת בסיור לכוכב הבא לארוויזיון- תשע"ח

שכבת האליפים יצאה ביום שני ליום "סובב כנרת" במסגרתו ביקרה השכבה ב-4 מוקדים מהם מגיעים תלמידי השכבה ללמוד בבית ירח -​דרום רמת ה​גולן, מגדל, עמק הירדן ו​רכס ​פוריה-טבריה.
תלמידי השכבה הכירו ושמעו סיפורים על הישובים השונים​ מתושבי המקום וביצעו פעילויות התנדבותיות עם הקהילה. 
​שתלנו פקעות של נרקיסים בגבעת הפרחים בנהריים, ביקרנו בבית אבות שם התנדבנו ושמענו את סיפוריהם של דיירי המקום, קטפנו שקדים, ביצענו הפעלות במרכז עבודה שיקומי עם אנשים עם מוגבלויות ושימחנו מאושפזים בבית חולים פוריה.

במתכונתו הנוכחית משמש יום זה (יחד עם העבודה החינוכית לקראתו כמובן) כמבסס תחושת שייכות לבית ירח. ביקרנו בארבע קהילות השייכות לקהילת בית ירח:

קבוצה אחת נסעה למגדל - שמענו את ראש המועצה, ראינו פעילות ייחודית מדהימה של סדנה המיועדת לבעלי פיגור וביקרנו בבית אבות.

קבוצה שניה  נסעה לנווה עובד - פגשנו את דוד לוי בביהכנ"ס הראשון של הישוב, ביקרנו באנדרטה לזכר אורון שאול ושימחנו לבבות בבית החולים וכן במרכז עבודה שיקומי.

קבוצה שלישית נסעה לאשדות - שמענו מאורנה שמעוני על פועלה רב השנים ורחב היריעה ואף סייענו לה לשתול פרחים בגבעת הפרחים. שמענו את עידן גרינבאום והמשכנו לבית אייל.

קבוצה רביעית נסעה לרמת הגולן - טיילנו מאפיק לעין פיק. הכרנו את הגולן ואת ספיורו של אלי כהן ב"מרפסת הר נבו" וכן סייענו לחקלאי מבוא חמה במטע השקדים.