הרצאה במינהלת הכנרת של מגמת "גיאוגרפיה – אדם וסביבה" שכבת י'א- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

אומנים ישראלים- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

מסע יב'- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

סיור תלמידי י' מדעי הסביבה לחצבני- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

סובב כנרת- שכבה ט'- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

שטיפת מכוניות- יום הורים- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

קבלת תעודת מתכנתי אפליקציות- מגמת מחשוב ובקרה י"ב – תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

יום הזיכרון ה-22 לרצח רבין- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

גאוגרפיה- סיור לדרום- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.

סמינר הנהגות- תשע"ח

לפני כשבועיים הגענו למינהלת הכנרת ושמענו הרצאה מאד מעניינת ממנהל אגף פיקוח ואכיפה - חגי לוין. את פנינו קיבל שולחן עמוס בכל טוב וכמובן פגשנו את אנשי המינהלת ששמחו לראות כי פרויקט הסייבר הגיאוגרפי מתקדם לפי התכנית. ובכן, מהו הסייבר הגיאוגרפי ואיך הוא קשור למגמה? את הפרויקט יזם חיל המודיעין שיחד עם גופים במשק, הן ממלכתיים והן פרטיים, זקוק למיפוי ולהצגת נתונים בצורה ויזואלית כדי שניתן יהיה לקבל במהירות החלטות. ולכאן אנו נכנסים: תלמידי המגמה לומדים להכיר תוכנות שונות, את סודות המיפוי וכמובן מה ניתן להבין מהתוצר המתקבל. 
פרויקט הסייבר השנה יעסוק במצב חופי הכנרת ותלמידי המגמה ימפו, יחד עם פקחי הכנרת, את דו"חות החניה והניקיון בחופים השונים. מסקנות, כשיהיו, יוכלו לשמש גם את מנהלת הכנרת.