נשף יב'

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

כישורי חיים

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

נבחרת האתלטיקה י'-יב'

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

נבחרת האתלטיקה ט'

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

נבחרת הכדורעף

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

נבחרת הכדורסל

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

נבחרת הכדורגל

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

למידה בשעת חירום

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

מסעות/טיולים יב'

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.

מסעות/טיולים יא'

אנו מקדמים בברכה יוזמות תלמידינו ושמחים לשתף פעולה עם פעילות שבה יש ביטוי למרקם חברתי המשותף לתלמידינו בכל הגילאים ומקדם את תחושת השייכות שלהם אל בית הספר. זו השנה השלישית שאנו מקיימים נשף זה ביוזמה ובביצוע תלמידי שכבת  י"ב. בד בבד פעילות זו מציגה בפני התלמידים אפשרות לבלות ולהנות ללא פריצת גבולות וללא שתייה משכרת.

רווחי המסיבה משמשים את תלמידי י"ב לטובת מסיבת הסיום שלהם. כמו-כן, הצהירו תלמידי י"ב כי אחוז מסוים מרווחי המסיבה ייתרם לארגון/פעילות קהילתית בעלת משמעות ערכית.

 

 הכנה לשירות, נשף יבתהליכי פרידה ומסיבת הסיום.