מסעות/טיולים/של"ח י'

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

מסעות/טיולים/של"ח ט'

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

תהליכי פרידה ומסיבת הסיום

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

הכנה לשירות

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

הכנה לשירות משמעותי

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

זהות מינית/ מעגלי זהות

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

זוגיות

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

להיות אזרח

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

ציורי קיר

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.

המגוון שבינינו

בבית הספר בית ירח מסורת ארוכה של טיולים שנתיים נודדים ואמונה בחשיבות הכרת הארץ והחברה הישראלית על גווניה השונים. מעתה לא נאמר עוד טיול שנתי, מעתה נאמר מסע. מסע, בניגוד לטיול אינו עוסק רק בנופים החיצוניים אלא מחפש את המפגש של האדם עם עצמו וכחלק מהקבוצה.

מסעות התלמידים בכל שנה מהווים מגרש אימונים ערכי לכל תלמיד כאינדיבידואל ולכל תלמיד כחלק מהקבוצה. המסע מזמן קשיים לצד הצלחות, תכנים פדגוגים מסוגים שונים ודידקטיקה הבנויה על הקשר בין המנטלי לפיסי. האחריות של כל תלמיד ותלמידה מקבלת משנה תוקף בתהליך מסעי, בין אם בהכנות לקראת, במהלך או לאחר המסע. את אותו התוקף מקבלת האחריות של הקבוצה לכבד כל אחד מפרטיה, להקשיב ולהתחבר לשלם העולה על מספר השולחנות והכיסאות בכיתה - יצירה של אורגניזם חברתי חדש לפרק זמן קצוב ובתחום גיאוגרפי לא ידוע. למידה מחוץ לכיתה מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שאינם תמיד זוכים למקום הראוי במהלך הלימודים בתוך כתלי בית הספר. המסע מאפשר אימון בלקיחת אחריות עצמית ואף יותר מכך בלקיחת אחריות כחלק מקבוצה מתוך הבנה כי במהלך המסע התנערות מהאחריות תביא לפגיעה בכלל הקבוצה.

בשכבה י' יוצאים לטיולים הבאים: מסע למדבר יהודהסיור לירושליםסיור לנצרת ויום גיבוש.